Viktige naturverdier i forsvarets skyte- og øvingfelt er kartlagt

16. januar 2015

Gjennom rammeavtalen BioFokus har med Forsvarsbygg har vi kartlagt 12 ulike skyte- og øvingsfelt gjennom feltsesongene 2013 og 2014. De ligger spredt fra Kirkenes i nord til Ørskogfjellet i vest og Kristiansand i sør. Resultatene viser at Forsvaret sitter på veldig mye spennende og viktig natur, og vi er veldig fornøyd med å kunne bidra i kunnskapsoppbyggingen om hva Forsvaret sitter på av verdier knyttet til biologisk mangfold. Skal Forsvaret kunne ta de riktige forvaltningsavgjørelsene er de helt avhengig av oppdatert kunnskap.

Totalt har vi undersøkt ca. 199 km2, og resultatet har blitt 108 naturtyper hvorav 46 naturtyper er helt nye. Naturtypene utgjør ca. 15,1 km2, noe som er ca. 7,6 % av det undersøkte arealet. De etterfølgende diagrammene viser areal- og verdifordeling. I tillegg har vi kartlagt vilt på flere av disse feltene.

Påvirkningsgraden varierer stort innenfor disse feltene. Noen delområder har vært forholdsvis skjermet i mange år for ulike typer påvirkning (både allmenn ferdsel, skogbruk og militær aktivitet), mens andre steder igjen er veldig hardt påvirket på grunn av stor øvingsaktivitet og annen bruk.

Skyte- og øvingsfeltene som er kartlagt er:

2013

Høybuktmoen, Finnmark, Sør-Varanger kommune

Drevjamoen, Nordland, Vefsn kommune

Banemyra, Sør-Trøndelag, Levanger kommune

Terningmoen, Hedmark, Elverum kommune

Lieslia, Oppland, Dovre kommune

Heistadmoen, Buskerud, Kongsberg

Hengsvann, Buskerud og Telemark, Kongsberg og Notodden

Gimlemoen, Vest-Agder, Kristiansand

2014

Melbu/Haugtuva, Nordland, Hadsel

Elvegårdsmoen, Nordland, Narvik

Ørskogfjellet, Møre og Romsdal, Ørskogfjellet

Sessvollmoen, Akershus, Ullensaker

Rapporter fra prosjektene i 2013 ligger tilgjengelig for nedlasting på denne nettsiden:

http://www.forsvarsbygg.no/Nedlastningssenter/Biologisk-mangfald/

og litt mer info om enkelte av feltene finnes her:

http://www.forsvarsbygg.no/Eiendommer/Oversikt-skytefelt/

Bildepresentasjonen viser noen av de spennende funnene vi har gjort av arter og naturtyper

Kim Abel

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...