Viktige naturverdier i forsvarets skyte- og øvingfelt er kartlagt

16. januar 2015

Gjennom rammeavtalen BioFokus har med Forsvarsbygg har vi kartlagt 12 ulike skyte- og øvingsfelt gjennom feltsesongene 2013 og 2014. De ligger spredt fra Kirkenes i nord til Ørskogfjellet i vest og Kristiansand i sør. Resultatene viser at Forsvaret sitter på veldig mye spennende og viktig natur, og vi er veldig fornøyd med å kunne bidra i kunnskapsoppbyggingen om hva Forsvaret sitter på av verdier knyttet til biologisk mangfold. Skal Forsvaret kunne ta de riktige forvaltningsavgjørelsene er de helt avhengig av oppdatert kunnskap.

Totalt har vi undersøkt ca. 199 km2, og resultatet har blitt 108 naturtyper hvorav 46 naturtyper er helt nye. Naturtypene utgjør ca. 15,1 km2, noe som er ca. 7,6 % av det undersøkte arealet. De etterfølgende diagrammene viser areal- og verdifordeling. I tillegg har vi kartlagt vilt på flere av disse feltene.

Påvirkningsgraden varierer stort innenfor disse feltene. Noen delområder har vært forholdsvis skjermet i mange år for ulike typer påvirkning (både allmenn ferdsel, skogbruk og militær aktivitet), mens andre steder igjen er veldig hardt påvirket på grunn av stor øvingsaktivitet og annen bruk.

Skyte- og øvingsfeltene som er kartlagt er:

2013

Høybuktmoen, Finnmark, Sør-Varanger kommune

Drevjamoen, Nordland, Vefsn kommune

Banemyra, Sør-Trøndelag, Levanger kommune

Terningmoen, Hedmark, Elverum kommune

Lieslia, Oppland, Dovre kommune

Heistadmoen, Buskerud, Kongsberg

Hengsvann, Buskerud og Telemark, Kongsberg og Notodden

Gimlemoen, Vest-Agder, Kristiansand

2014

Melbu/Haugtuva, Nordland, Hadsel

Elvegårdsmoen, Nordland, Narvik

Ørskogfjellet, Møre og Romsdal, Ørskogfjellet

Sessvollmoen, Akershus, Ullensaker

Rapporter fra prosjektene i 2013 ligger tilgjengelig for nedlasting på denne nettsiden:

http://www.forsvarsbygg.no/Nedlastningssenter/Biologisk-mangfald/

og litt mer info om enkelte av feltene finnes her:

http://www.forsvarsbygg.no/Eiendommer/Oversikt-skytefelt/

Bildepresentasjonen viser noen av de spennende funnene vi har gjort av arter og naturtyper

Kim Abel

SISTE NYHETER

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom 25 000 arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et økosystem som gir oss mange tjenester vi ofte ikke tenker på. Skogen renser vannet og lufta vår, skogen binder karbon og lagrer den i...

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge!  Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV...