Viktige naturverdier i forsvarets skyte- og øvingfelt er kartlagt

16. januar 2015

Gjennom rammeavtalen BioFokus har med Forsvarsbygg har vi kartlagt 12 ulike skyte- og øvingsfelt gjennom feltsesongene 2013 og 2014. De ligger spredt fra Kirkenes i nord til Ørskogfjellet i vest og Kristiansand i sør. Resultatene viser at Forsvaret sitter på veldig mye spennende og viktig natur, og vi er veldig fornøyd med å kunne bidra i kunnskapsoppbyggingen om hva Forsvaret sitter på av verdier knyttet til biologisk mangfold. Skal Forsvaret kunne ta de riktige forvaltningsavgjørelsene er de helt avhengig av oppdatert kunnskap.

Totalt har vi undersøkt ca. 199 km2, og resultatet har blitt 108 naturtyper hvorav 46 naturtyper er helt nye. Naturtypene utgjør ca. 15,1 km2, noe som er ca. 7,6 % av det undersøkte arealet. De etterfølgende diagrammene viser areal- og verdifordeling. I tillegg har vi kartlagt vilt på flere av disse feltene.

Påvirkningsgraden varierer stort innenfor disse feltene. Noen delområder har vært forholdsvis skjermet i mange år for ulike typer påvirkning (både allmenn ferdsel, skogbruk og militær aktivitet), mens andre steder igjen er veldig hardt påvirket på grunn av stor øvingsaktivitet og annen bruk.

Skyte- og øvingsfeltene som er kartlagt er:

2013

Høybuktmoen, Finnmark, Sør-Varanger kommune

Drevjamoen, Nordland, Vefsn kommune

Banemyra, Sør-Trøndelag, Levanger kommune

Terningmoen, Hedmark, Elverum kommune

Lieslia, Oppland, Dovre kommune

Heistadmoen, Buskerud, Kongsberg

Hengsvann, Buskerud og Telemark, Kongsberg og Notodden

Gimlemoen, Vest-Agder, Kristiansand

2014

Melbu/Haugtuva, Nordland, Hadsel

Elvegårdsmoen, Nordland, Narvik

Ørskogfjellet, Møre og Romsdal, Ørskogfjellet

Sessvollmoen, Akershus, Ullensaker

Rapporter fra prosjektene i 2013 ligger tilgjengelig for nedlasting på denne nettsiden:

http://www.forsvarsbygg.no/Nedlastningssenter/Biologisk-mangfald/

og litt mer info om enkelte av feltene finnes her:

http://www.forsvarsbygg.no/Eiendommer/Oversikt-skytefelt/

Bildepresentasjonen viser noen av de spennende funnene vi har gjort av arter og naturtyper

Kim Abel

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...