Ny kunnskap om kalkskog i Nord-Trøndelag

26. juni 2014

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 22 skogsområder i Nord-Trøndelag med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier.

I tilknytning til disse er det blitt beskrevet 9 områder med høyere naturverdi og totalt 23 naturtypelokaliteter. I 16 av de 23 naturtypelokalitetene er det avgrenset rødlistete naturtyper. Områder med høyere naturverdi har blitt skåret fra 0 til 6 poeng hvorav en har fått 5 poeng, en 4 poeng og 7 har fått tre poeng. I 12 av 22 undersøkelsesområder ble det ikke avgrenset områder med høyere naturverdi, men 6 av dem har registrerte naturtypelokaliteter. De avgrensede områdene med høyere naturverdi varierte i størrelse fra 16 daa til 5 180 daa.  Naturtypelokalitetene fordelte seg på 3 A lokaliteter, 17 B lokaliteter og 3 C lokaliteter.

Det ble samlet kartlagt 31 ulike rødlistearter i prosjektet.

Last ned rapporten og les mer.

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...