Kartlegging av rødlistede insekter på hule eiker i Oslo og Akershus

3. oktober 2013

BioFokus har i 2013 kartlagt rødlistede og andre interessante insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

I fjor ble ni lokaliteter undersøkt, og 24 ulike rødlistede insekter, samt minst seks arter som tidligere ikke var kjent fra Norge, ble påvist. Årets undersøkelser har foregått på to lokaliteter på Løkenes i Asker, på Gråbrødreeika og i Bergskogen i Oslo og på Åsleia i Eidsvold. Feltarbeidet er avsluttet og foreløpig har vi påvist 18 rødlistede insektarter, hvorav fire er oppført som sterkt truet. De to lokalitetene på Løkeneshalvøya i Asker har pekt seg ut som spesielt interessante, med hennholdsvis 11 og 10 påviste rødlistearter. Artsbestemmelsene vil fortsette utover høsten og vinteren. Se bildetekstene for mer informasjon.

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...