Kartlegging av rødlistede insekter på hule eiker i Oslo og Akershus

3. oktober 2013

BioFokus har i 2013 kartlagt rødlistede og andre interessante insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

I fjor ble ni lokaliteter undersøkt, og 24 ulike rødlistede insekter, samt minst seks arter som tidligere ikke var kjent fra Norge, ble påvist. Årets undersøkelser har foregått på to lokaliteter på Løkenes i Asker, på Gråbrødreeika og i Bergskogen i Oslo og på Åsleia i Eidsvold. Feltarbeidet er avsluttet og foreløpig har vi påvist 18 rødlistede insektarter, hvorav fire er oppført som sterkt truet. De to lokalitetene på Løkeneshalvøya i Asker har pekt seg ut som spesielt interessante, med hennholdsvis 11 og 10 påviste rødlistearter. Artsbestemmelsene vil fortsette utover høsten og vinteren. Se bildetekstene for mer informasjon.

SISTE NYHETER

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom 25 000 arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et økosystem som gir oss mange tjenester vi ofte ikke tenker på. Skogen renser vannet og lufta vår, skogen binder karbon og lagrer den i...

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge!  Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV...