Kartlegging av rødlistede insekter på hule eiker i Oslo og Akershus

3. oktober 2013

BioFokus har i 2013 kartlagt rødlistede og andre interessante insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

I fjor ble ni lokaliteter undersøkt, og 24 ulike rødlistede insekter, samt minst seks arter som tidligere ikke var kjent fra Norge, ble påvist. Årets undersøkelser har foregått på to lokaliteter på Løkenes i Asker, på Gråbrødreeika og i Bergskogen i Oslo og på Åsleia i Eidsvold. Feltarbeidet er avsluttet og foreløpig har vi påvist 18 rødlistede insektarter, hvorav fire er oppført som sterkt truet. De to lokalitetene på Løkeneshalvøya i Asker har pekt seg ut som spesielt interessante, med hennholdsvis 11 og 10 påviste rødlistearter. Artsbestemmelsene vil fortsette utover høsten og vinteren. Se bildetekstene for mer informasjon.

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...