Kartlegging av rødlistede insekter på hule eiker i Oslo og Akershus

3. oktober 2013

BioFokus har i 2013 kartlagt rødlistede og andre interessante insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

I fjor ble ni lokaliteter undersøkt, og 24 ulike rødlistede insekter, samt minst seks arter som tidligere ikke var kjent fra Norge, ble påvist. Årets undersøkelser har foregått på to lokaliteter på Løkenes i Asker, på Gråbrødreeika og i Bergskogen i Oslo og på Åsleia i Eidsvold. Feltarbeidet er avsluttet og foreløpig har vi påvist 18 rødlistede insektarter, hvorav fire er oppført som sterkt truet. De to lokalitetene på Løkeneshalvøya i Asker har pekt seg ut som spesielt interessante, med hennholdsvis 11 og 10 påviste rødlistearter. Artsbestemmelsene vil fortsette utover høsten og vinteren. Se bildetekstene for mer informasjon.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...