Kartlegging av rødlistede insekter på hule eiker i Oslo og Akershus

3. oktober 2013

BioFokus har i 2013 kartlagt rødlistede og andre interessante insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

I fjor ble ni lokaliteter undersøkt, og 24 ulike rødlistede insekter, samt minst seks arter som tidligere ikke var kjent fra Norge, ble påvist. Årets undersøkelser har foregått på to lokaliteter på Løkenes i Asker, på Gråbrødreeika og i Bergskogen i Oslo og på Åsleia i Eidsvold. Feltarbeidet er avsluttet og foreløpig har vi påvist 18 rødlistede insektarter, hvorav fire er oppført som sterkt truet. De to lokalitetene på Løkeneshalvøya i Asker har pekt seg ut som spesielt interessante, med hennholdsvis 11 og 10 påviste rødlistearter. Artsbestemmelsene vil fortsette utover høsten og vinteren. Se bildetekstene for mer informasjon.

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...