ALLE NYHETER SKREVET AV

Tom H. Hofton

Ny kjukebok for Europa

Ny kjukebok for Europa

Den nye europeiske kjukefloraen til Leif Ryvarden er klar! Fra fossile funn kan en spore kjukene 300 millioner år tilbake, til karbontiden. Dette er samme tidsperiode som vedaktige nakenfrøete trær (bartrær) oppsto, og kjukene har derfor evolusjonsmessig blitt koblet...

Spennende lav-oppdagelser under elfenbenslav-leiting i 2013

Spennende lav-oppdagelser under elfenbenslav-leiting i 2013

Som oppfølging av faggrunnlaget for handlingsplan for elfenbenslav (Heterodermia speciosa) har BioFokus i 2013 videreført kartlegging av arten på oppdrag for Fylkesmannen i Oppland. Elfenbenslav er en art som Norge har europeisk forvaltningsansvar for. Den hører til...