Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

8. mai 2024

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En del av arbeidet vil også innebære spesialkartlegging av artsmangfold med vekt på moser og lav. I Biofokus vil du arbeide i et inspirerende miljø med unike muligheter til å bruke og utvikle din naturtype- og artskompetanse. Vi er et av landets ledende fagmiljø for kartlegging av artsmangfold, og du vil jobbe tett sammen med eksperter på moser, lav, karplanter, ulike grupper sopp og virvelløse dyr.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Spisskompetanse på moser og/eller lav
 • God kompetanse på karplanter
 • Erfaring med kartlegging av naturtyper
 • Erfaring med konsekvensutredninger
 • God kjennskap til natur i ulike deler av landet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B (personbil)

Vi tilbyr:

 • Et av landets ledende fagmiljø for kartlegging av arter og natur
 • Svært gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

Vi har hovedkontor i Oslo, men vi har også ansatte stasjonert i Telemark, Innlandet og Trøndelag. Det er muligheter for snarlig tiltredelse, men vi finner en løsning dersom dette ikke lar seg gjøre.

Ta kontakt
Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt med personalansvarlig Øivind Gammelmo ([email protected]/41665187) eller ansvarlig for artskartlegging Torbjørn Høitomt ([email protected]/99574969).

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...