Verdens skogdag – skogkur 2030

21. mars 2022

21. mars er verdens skogdag og i 2022 er FN sitt tema for dagen «bærekraftig produksjon og forbruk av skog».

På FN sine hjemmesider skriver de:

Too precious to lose

When we drink a glass of water, write in a notebook, take medicine for a fever or build a house, we do not always make the connection with forests. And yet, these and many other aspects of our lives are linked to forests in one way or another.

Forest sustainable management and their use of resources are key to combating climate change, and to contributing to the prosperity and well-being of current and future generations. Forests also play a crucial role in poverty alleviation and in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Yet despite all these priceless ecological, economic, social and health benefits, global deforestation continues at an alarming rate.

Wood helps to provide bacteria-free food and water in many kitchens, build countless furniture and utensils, replace materials as harmful as plastic, create new fibers for our clothes and, through technology , be part of the fields of medicine or the space race.

It is vital to consume and produce wood in a more environmentally friendly way for the planet and its inhabitants. Let’s protect this easily renewable resource with a sustainable management of forests.

Biofokus har i dag holdt foredrag i anledning flere Miljøorganisasjoners lansering av «skogkur 2030». Vi presenterte her vårt faggrunnlag for denne kampanjen. Vårt foredrag kan leses her. Live foredrag for lansering av Skogkur 2030 finnes her.

SISTE NYHETER

Ny bok: Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet

Ny bok: Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet

Har du lurt på hvilke naturverdier som finnes i skogen du går i? Nå finnes artskunnskapen du trenger for å finne svar – klar for å puttes i tursekken. Boka du må skaffe deg og pakke med på neste skogtur heter «Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på...

Undersøkelse av buktmessinglav (EN) i Grenland

Undersøkelse av buktmessinglav (EN) i Grenland

Biofokus jobber med flere spesifikke artsprosjekter, og nylig gjennomførte Sigve Reiso og Alexander Nilsson kartlegging av den sjeldne og trua arten buktmessinglav i Grenland. Buktmessinglav Xanthomendoza fallax er en liten bladlav som er svært sjelden i Norge og...

Kunnskapsgrunnlag i planprosesser

Kunnskapsgrunnlag i planprosesser

BioFokus jobber løpende med å styrke kunnskapsgrunnlaget om natur i forbindelse med kommunale planprosesser. Fra 2020-2022 jobbet vi på Malmøya, Ormøya, Nedre bekkelaget og Ulvøya, og sjøområdene rundt for å styrke kunnskapen om naturtypelokaliteter og arter. Les mer...