Verdens skogdag – skogkur 2030

21. mars 2022

21. mars er verdens skogdag og i 2022 er FN sitt tema for dagen «bærekraftig produksjon og forbruk av skog».

På FN sine hjemmesider skriver de:

Too precious to lose

When we drink a glass of water, write in a notebook, take medicine for a fever or build a house, we do not always make the connection with forests. And yet, these and many other aspects of our lives are linked to forests in one way or another.

Forest sustainable management and their use of resources are key to combating climate change, and to contributing to the prosperity and well-being of current and future generations. Forests also play a crucial role in poverty alleviation and in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Yet despite all these priceless ecological, economic, social and health benefits, global deforestation continues at an alarming rate.

Wood helps to provide bacteria-free food and water in many kitchens, build countless furniture and utensils, replace materials as harmful as plastic, create new fibers for our clothes and, through technology , be part of the fields of medicine or the space race.

It is vital to consume and produce wood in a more environmentally friendly way for the planet and its inhabitants. Let’s protect this easily renewable resource with a sustainable management of forests.

Biofokus har i dag holdt foredrag i anledning flere Miljøorganisasjoners lansering av «skogkur 2030». Vi presenterte her vårt faggrunnlag for denne kampanjen. Vårt foredrag kan leses her. Live foredrag for lansering av Skogkur 2030 finnes her.

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...