Verdens skogdag – skogkur 2030

21. mars 2022

21. mars er verdens skogdag og i 2022 er FN sitt tema for dagen «bærekraftig produksjon og forbruk av skog».

På FN sine hjemmesider skriver de:

Too precious to lose

When we drink a glass of water, write in a notebook, take medicine for a fever or build a house, we do not always make the connection with forests. And yet, these and many other aspects of our lives are linked to forests in one way or another.

Forest sustainable management and their use of resources are key to combating climate change, and to contributing to the prosperity and well-being of current and future generations. Forests also play a crucial role in poverty alleviation and in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Yet despite all these priceless ecological, economic, social and health benefits, global deforestation continues at an alarming rate.

Wood helps to provide bacteria-free food and water in many kitchens, build countless furniture and utensils, replace materials as harmful as plastic, create new fibers for our clothes and, through technology , be part of the fields of medicine or the space race.

It is vital to consume and produce wood in a more environmentally friendly way for the planet and its inhabitants. Let’s protect this easily renewable resource with a sustainable management of forests.

Biofokus har i dag holdt foredrag i anledning flere Miljøorganisasjoners lansering av «skogkur 2030». Vi presenterte her vårt faggrunnlag for denne kampanjen. Vårt foredrag kan leses her. Live foredrag for lansering av Skogkur 2030 finnes her.

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...