Verdens skogdag – skogkur 2030

21. mars 2022

21. mars er verdens skogdag og i 2022 er FN sitt tema for dagen «bærekraftig produksjon og forbruk av skog».

På FN sine hjemmesider skriver de:

Too precious to lose

When we drink a glass of water, write in a notebook, take medicine for a fever or build a house, we do not always make the connection with forests. And yet, these and many other aspects of our lives are linked to forests in one way or another.

Forest sustainable management and their use of resources are key to combating climate change, and to contributing to the prosperity and well-being of current and future generations. Forests also play a crucial role in poverty alleviation and in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Yet despite all these priceless ecological, economic, social and health benefits, global deforestation continues at an alarming rate.

Wood helps to provide bacteria-free food and water in many kitchens, build countless furniture and utensils, replace materials as harmful as plastic, create new fibers for our clothes and, through technology , be part of the fields of medicine or the space race.

It is vital to consume and produce wood in a more environmentally friendly way for the planet and its inhabitants. Let’s protect this easily renewable resource with a sustainable management of forests.

Biofokus har i dag holdt foredrag i anledning flere Miljøorganisasjoners lansering av «skogkur 2030». Vi presenterte her vårt faggrunnlag for denne kampanjen. Vårt foredrag kan leses her. Live foredrag for lansering av Skogkur 2030 finnes her.

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...