Vellykket workshop med tyske mygg-eskperter!

14. mai 2014

I perioden 22-28 april var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo på workshop hos tyske sørgemygg-eksperter i Tyskland. Terje Blindheim deltok også de to første dagene for å samkjøre SDEI og BioFokus. Det ble gjennomført mange og lange arbeidsøkter med artsbestemmelser av sørgemygg.

Vi fikk bl. a. innføring i bruk bestemmelsesnøkler og preparering av slides. I tillegg fikk vi vist fram vår artsfunnbase (BAB) og det ble enighet om å benytte denne i dette prosjektet. Workshoppen ble meget vellykket og vi fikk også avtalt en felles innsamlingstur i Norge i juni 2014. Det ble funnet flere nye arter for Norge i det materialet vi hadde med ned og i materialet fra Finland var vi også så heldige å komme over en art som er ny for vitenskapen. Vi ser fram til det videre arbeidet med denne spennende artsgruppen.

Prosjektet er støttet av Artsdatabanken i Norge.

Les mer om prosjektet og workshoppen på prosjektets egen blogg: http://sciaridae.blogspot.no/

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...