Vellykket workshop med tyske mygg-eskperter!

14. mai 2014

I perioden 22-28 april var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo på workshop hos tyske sørgemygg-eksperter i Tyskland. Terje Blindheim deltok også de to første dagene for å samkjøre SDEI og BioFokus. Det ble gjennomført mange og lange arbeidsøkter med artsbestemmelser av sørgemygg.

Vi fikk bl. a. innføring i bruk bestemmelsesnøkler og preparering av slides. I tillegg fikk vi vist fram vår artsfunnbase (BAB) og det ble enighet om å benytte denne i dette prosjektet. Workshoppen ble meget vellykket og vi fikk også avtalt en felles innsamlingstur i Norge i juni 2014. Det ble funnet flere nye arter for Norge i det materialet vi hadde med ned og i materialet fra Finland var vi også så heldige å komme over en art som er ny for vitenskapen. Vi ser fram til det videre arbeidet med denne spennende artsgruppen.

Prosjektet er støttet av Artsdatabanken i Norge.

Les mer om prosjektet og workshoppen på prosjektets egen blogg: http://sciaridae.blogspot.no/

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...