Vellykket workshop med tyske mygg-eskperter!

14. mai 2014

I perioden 22-28 april var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo på workshop hos tyske sørgemygg-eksperter i Tyskland. Terje Blindheim deltok også de to første dagene for å samkjøre SDEI og BioFokus. Det ble gjennomført mange og lange arbeidsøkter med artsbestemmelser av sørgemygg.

Vi fikk bl. a. innføring i bruk bestemmelsesnøkler og preparering av slides. I tillegg fikk vi vist fram vår artsfunnbase (BAB) og det ble enighet om å benytte denne i dette prosjektet. Workshoppen ble meget vellykket og vi fikk også avtalt en felles innsamlingstur i Norge i juni 2014. Det ble funnet flere nye arter for Norge i det materialet vi hadde med ned og i materialet fra Finland var vi også så heldige å komme over en art som er ny for vitenskapen. Vi ser fram til det videre arbeidet med denne spennende artsgruppen.

Prosjektet er støttet av Artsdatabanken i Norge.

Les mer om prosjektet og workshoppen på prosjektets egen blogg: http://sciaridae.blogspot.no/

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...