Vellykket workshop med tyske mygg-eskperter!

14. mai 2014

I perioden 22-28 april var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo på workshop hos tyske sørgemygg-eksperter i Tyskland. Terje Blindheim deltok også de to første dagene for å samkjøre SDEI og BioFokus. Det ble gjennomført mange og lange arbeidsøkter med artsbestemmelser av sørgemygg.

Vi fikk bl. a. innføring i bruk bestemmelsesnøkler og preparering av slides. I tillegg fikk vi vist fram vår artsfunnbase (BAB) og det ble enighet om å benytte denne i dette prosjektet. Workshoppen ble meget vellykket og vi fikk også avtalt en felles innsamlingstur i Norge i juni 2014. Det ble funnet flere nye arter for Norge i det materialet vi hadde med ned og i materialet fra Finland var vi også så heldige å komme over en art som er ny for vitenskapen. Vi ser fram til det videre arbeidet med denne spennende artsgruppen.

Prosjektet er støttet av Artsdatabanken i Norge.

Les mer om prosjektet og workshoppen på prosjektets egen blogg: http://sciaridae.blogspot.no/

SISTE NYHETER

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...