Vellykket workshop med tyske mygg-eskperter!

14. mai 2014

I perioden 22-28 april var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo på workshop hos tyske sørgemygg-eksperter i Tyskland. Terje Blindheim deltok også de to første dagene for å samkjøre SDEI og BioFokus. Det ble gjennomført mange og lange arbeidsøkter med artsbestemmelser av sørgemygg.

Vi fikk bl. a. innføring i bruk bestemmelsesnøkler og preparering av slides. I tillegg fikk vi vist fram vår artsfunnbase (BAB) og det ble enighet om å benytte denne i dette prosjektet. Workshoppen ble meget vellykket og vi fikk også avtalt en felles innsamlingstur i Norge i juni 2014. Det ble funnet flere nye arter for Norge i det materialet vi hadde med ned og i materialet fra Finland var vi også så heldige å komme over en art som er ny for vitenskapen. Vi ser fram til det videre arbeidet med denne spennende artsgruppen.

Prosjektet er støttet av Artsdatabanken i Norge.

Les mer om prosjektet og workshoppen på prosjektets egen blogg: http://sciaridae.blogspot.no/

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...