Sigve Reiso

Reiso har bred erfaring med naturtype- og skogkartlegging i store deler av landet, med spesiell vekt på barskog, bekkekløfter, kulturlandskap og åpen grunnlendt kalkmark. Han har også lang erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner/skjøtselsplaner, samt praktisk forvaltning av kulturlandskap. Reiso har i tillegg vært involvert i mange prosjekter med biologisk grunnlagskartlegging for konsekvensutredninger og mindre plansaker.

Reiso har god artskompetanse innen viktige grupper som karplanter, lav, sopp og moser og også god grunnkunnskap innen flere forvaltningsrelevante insektgrupper i skog og kulturlandskap. Fra studietiden har Reiso også god kunnskap innenfor ferskvannskartlegging.

Etter å ha vært ansatt i Biofokus i mange år har Reiso lang erfaring med prosjektledelse og med muntlig og skriftlig kunnskapsformidling.

 

Cand.scient. i ferskvannsbiologi, Norges Landbrukshøgskole (Ås), 1999

Tinn i Telemark

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog, bekkekløfter, åpen grunnlendt kalkmark og kulturlandskap
  • Karplanter, lav, moser og sopp
  • Formidling
  • Konsekvensutredninger
  • Skjøtsel av kulturlandskap, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner
  • Ferskvannskartlegging

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 41 10 12 89

[email protected]