Ny sjekkliste over blomsterfluer

9. august 2017

Til glede for alle foreligger nå en ny liste over blomsterfluer som forekommer i Norge. Lista ble publisert i Insekt-Nytt 42 (2) 2017 av Tore Randulff Nielsen og Øivind Gammelmo (BioFokus). 

Den første sjekklista for norske blomsterfluer ble publisert i 1999 og omfattet 313 arter (Nielsen 1999). Siden den gang har det blitt påvist en rekke nye arter for faunaen (Falck 2011a,b; Gammelmo & Aarvik 2007; Gammelmo & Nielsen 2008; Lønnve & Nielsen 2003; Mazánek m. fl. 1999, 2004; Nielsen 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014; Nielsen & Ødegaard 2013 og Steenis 2011). Den nye sjekklista inneholder 345 arter blomsterfluer som forekommer i Norge. I tillegg finnes en kort oversikt over arter som man forventer å finne i landet. En oversikt over blomsterfluer funnet på Svalbard er også inkludert. Det er også gitt en oversikt over «kalde» arter som grunnet et varmere klima kan tenkes å få reduserte forekomster hos oss. Alle arter på sjekklista er gitt norske navn.

Blomsterfluer (familien Syrphidae) er som voksne en av de mest iøynefallende gruppene av tovinger i Norge. Fluene har gjerne sterke farger i gult og svart. De fremstår som gode kopier av forskjellige bier, veps og humler. Denne likheten beskytter dem mot predatorer og fenomenet kalles mimikry. Andre arter er mer uanselige og gjerne brune til helt mørke. Blomsterfluene er dyktige og raske flygere. De surrer ofte i lufta på ett og samme sted – før de igjen skyter videre. De fleste vil nok også forbinde blomsterfluene med blomsterenga, der de søker næring i blomster (nektar og pollen). Blomsterfluer gir et viktig bidrag til pollineringen av forskjellige planter i naturen. Ofte blir blomsterfluene ansett som den nest viktigste gruppen av pollinatorer, etter biene.

Sjekklista kan lastes ned herfra: Sjekkliste over norske blomsterfluer (Diptera, Syrphidae)

Referanser

 • Falck, M. 2011a. Criorhina berberina (Fabricius, 1805), with a note on the distribution of Xylota ignava (Panzer, 1789) (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 58, 122–123.
 • Falck, M. 2011b. Paragus constrictus Simiš, 1986 (Diptera, Syrphidae) new to Norway, with some notes on the rare species Paragus punctulatus Zetterstedt, 1838. Norwegian Journal of Entomology 58, 124–125.
 • Gammelmo, Ø. & Aarvik, L. 2007. The myrmecophilous fly Microdon myrmicae Schønrogge et al., 2002 (Diptera, Syrphidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 54, 43–48.
 • Gammelmo, Ø. & Nielsen, T.R. 2008. Further records of hoverfly species (Diptera, Syrphidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55, 19–23.
 • Lønnve, O. & Nielsen, T.R. 2003. A first find of Cheilosia chloris (Diptera, Syrphidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 50, 68.
 • Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V. & Nielsen, T.R. 2004. Key to females of Norwegian species of Eupeodes (Diptera, Syrphidae). Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Biol., 109, 203–213.
 • Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov.sp. (Diptera, Syrphidae). NINA Fagrapport 035, 1–99. Trondheim. ISBN 82-426-1004-5.
 • Nielsen, T.R. 2002. Additions to the Norwegian Hoverfly fauna (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 49, 18.
 • Nielsen, T.R. 2003. Description of Eupeodes biciki spec. nov. (Diptera, Syrphidae) from northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 50, 99–103.
 • Nielsen, T.R. 2005. Additions and a correction to the Norwegian Hoverfly fauna (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 52, 139–144.
 • Nielsen, T.R. 2008. Cheilosia naruska Haarto & Kerppola, 2007 and Sphegina montana Becker, 1921 in Pasvik, North Norway (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 55, 235–236.
 • Nielsen, T.R. 2011. Liten ramsløkflue Cheilosia fasciata Schiner & Egger i Norge. Insekt- Nytt 36, 17–26.
 • Nielsen, T.R. 2014. New records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) Heringia fulvimanus (Zetterstedt, 1843) and H. larusi Vujič, 1999 new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 61, 85–90.
 • Nielsen, T.R. & Ødegaard, F. 2013. New and little known Norwegian hoverflies (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 60, 126–134.
 • Steenis, J.v. 2011. Swedish hoverfly records (Diptera, Syrphidae). Entomologisk Tidskrift 132 (2), 187–193.

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...