Ny kunnskapsoversikt over norske rovfluer

16. november 2016

Har du hørt om ildrovflue, vepserovflue eller svartskjeggrovflue? Nå har du muligheten til å lære om insektverdenens spesialister i bakholdsangrep – rovfluene. I Norge er det så langt påvist 31 arter av rovfluer, men sannsynligvis finnes det noen flere som vi ennå ikke har funnet. Artsdatabanken presenterer nå kunnskap om de norske rovfluene i Arter på nett. Innholdet er utarbeidet av BioFokus.

Presentasjonene i Arter på nett består av tekster, bilder og kart. Det er også laget en bestemmelsesnøkkel for rovfluene, et digitalt verktøy som kan brukes for å finne ut hvilken art man har funnet. Nøkkelen inneholder mange figurer som gir informasjon om anatomiske detaljer. I tekstene beskrives utseende og viktige karakterer er vist for å skille nærstående arter. Les mer om rovfluenes anatomi her: Rovfluenes anatomi.

Rovfluene tilhører noen av de mest iøynefallende tovingene i vår fauna. Rovfluene er lett gjenkjennelige med sin langstrakte kropp, fremoverrettede munndeler og en hårtjafs over disse munndelene. Disse insektene, som alle er rovdyr, varierer i størrelse fra ganske små til meget store (opptil 3 cm) og kan angripe blant annet øyenstikkere og bier, men hovedsakelig tar de mindre insekter. De er spesialiserte jegere som både kan jakte aktivt og utføre bakholdsangrep på sine byttedyr. Familien er mer artsrik sørover i Europa og vi har et begrenset antall arter her i Norge hvor klimaet er betraktelig hardere. Rovfluene er i Norge i all hovedsak varmekjære og de fleste artene har sin hovedutbredelse i Oslofjordområdet, langs kysten til Rogaland og på Østlandet. Arter på nett er koblet til Artskart/Artsobservasjoner slik at man lett kan se hvor i landet artene er funnet. Her kan du f.eks. se utbredelsen til gyllen rovflue Choerades gilva.

Rovfluer på nett er utarbeidet av Øivind Gammelmo (BioFokus) og de fleste bildene er tatt av Kim Abel (BioFokus).

Gå til rovfluene i Arter på nett

Gå til bestemmelsesnøkkel til rovfluene

Les også nyhetssak fra Artsdatabanken

Kontaktperson: Øivind Gammelmo

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...