MediaFokus

26. august 2013

BioFokus har på ulike måter synliggjort prosjekter eller bidratt som kunnskapsleverandør til ulike medier i løpet av året.

  • Torbjørn Høitomt har snakket om raviner i Østlandssendingen. BioFokus har også en rekke prosjekter som går på kartlegging av raviner, både generell kartlegging og spesifikk kartlegging i forbindelse med foreslåtte deponier m.m. Hør innlegget her.
  • Stefan Olberg og resten av «insektavdelingen» i BioFokus kartlegger insekter i den utvalgte naturtypen hul eik i Telemark. Les mer på NRK østafjells sine hjemmesider.
  • Tom H. Hofton har bidratt i programmet Ekko på NRK P2 i sommer. Hør mer her.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...