Kunnskap er viktig

29. august 2019

Hva noen får med seg

De fleste av oss smadrer sommerfugler i hopetall når vi er ute og kjører bil. Vi tenker lite over det, og enda mindre over hvilke arter som ligger flate på vegen etter oss. Noen få registrer kanskje at det ligger noe knøttsmått i vegbanen, enda færre tenker at det kanskje kunne være en sommerfugl. Så er det de ytterst få som i brøkdelen av et sekund, i 50 km/t gjennom en sving, kobler sommerfuglens fargekobinasjoner med hvor han er i landet og noe vagt om arter vi kanskje kunne forvente å finne så langt øst i Norge, men som ennå ikke er funnet her til lands. Denne fornemmelsen, eller intuisjonen, gjør at Kjell Magne Olsen bremser rolig ned, rygger nervøst tilbake gjennom svingen, hopper ut av bilen og plukker opp sommerfuglen, hvis ene vinge blafrer lett i vinden.

Artskompetanse

Det viser seg at intuisjonen, og trolig Kjell Magnes forhåpninger, stemmer med de faktiske artskjennetegn på stor purpurkåpe (Apatura iris). Arten har de siste tiårene krøpet nordover i Sverige, men har aldri blitt funnet i Norge før nå. Det er litt rart, for hunnen legger sine egg på blader av selje og andre vierarter, hvor larvene vokser opp og forpupper seg. Som voksne lever de hovedsakelig høyt oppe i trekronene og ser ut til å foretrekke eikeskoger, noe som passer bra med at arten sprer seg så sakte nordover. Med varmere klima og mer eik lenger nord er dette kanskje en art vi får se mer av i fremtiden også i Norge.

Faglig skjønn

Kartlegging av arter og natur generelt krever solid kompetanse, erfaring og evne til å vurdere mange ulike faktorer i nåtid og historisk. I disse dager ser vi en sterk trend mot at objektivitet og vitenskapelig tilnærming skal gjennomsyre all form for kartlegging. For å få til dette lages firkantete systemer med strenge regler og rutiner som ikke lenger overlater noe av jobben til bevaringsbiologens skjønn og vurderingsevne. Vi skal bare telle og måle og veie og så gjør ferdiglagde instrukser resten av jobben. Noen har tenkt gjennom all naturvariasjon inne på kontoret og laget vanntette instrukser som nesten alle kan bruke! BioFokus, som arbeider med å utdanne tenkende og vurderende kartleggere, som også har stor artskunnskap, blir i disse dager utfordret av denne nye måten å tilnærme seg en uendelig variert natur på.

Kjell Magne bruker all sin fagkompetanse som det har tatt lang tid å bygge opp for å dokumentere stor purpurkåpe som en ny art for Norge. Nedenfor kan du se noen bilder av arten og stedet den ble funnet på i Aremark. Arten er lagt inn i BioFokus’ Artsfunnbase og er synlig på Artskart.

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...