Karplanter

Karplanter

BioFokus tilbyr:

  • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag
  • kartlegging av ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter
  • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av karplanter
  • rødlistevurderinger

erfarenhet….