John Gunnar Brynjulvsrud

Erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt DN-håndbok 13. Har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern og byggesaker. Har god kompetanse på karplanter, og har opparbeidet god kompetanse på artsgruppen moser gjennom bl.a. workshop på fjellmoser i Jotunheimen og arbeid med Arter på nett for Artsdatabanken. Har erfaring med undervisning i artskunnskap i gruppene karplanter og moser. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap).

 

Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern fra Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Bø i Telemark, 2016

Bø / Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Spesialist på moser
  • Karplanter
  • Naturtypekartlegging, DN-håndbok 13 og Natur i Norge (NiN)
  • Skogkartlegging
  • Konsekvensutredninger og plansaker

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 92 09 08 50

[email protected]