Erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet samt DN-håndbok 13. Har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern og byggesaker. Har god kompetanse på karplanter, og har opparbeidet god kompetanse på artsgruppen moser gjennom bl.a. workshop på fjellmoser i Jotunheimen og arbeid med Arter på nett for Artsdatabanken. Har erfaring med undervisning i artskunnskap i gruppene karplanter og moser. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap).

  • Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern fra Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Bø i Telemark, 2016

  • Bø / Oslo

Spesialkompetanse

  • Karplanter

  • Spesialist på moser

  • Naturtypekartlegging, DN 13 og NIN

  • Skogkartlegging

  • Konsekvensutredninger og plansaker

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 92 09 08 50

  • johngunnar@biofokus.no