Heroringvinge er en sterkt truet (EN) liten dagsommerfugl i familien nymfevinger (Nymphalidae). Den finnes i gressrike kulturmarker og larvene lever av gress. Den voksne sommerfuglen flyr fra siste halvdel av mai til begynnelsen av juli og søker nektar på lave...