BioFokus på tur til Slovakia

5. juni 2014

18-23 mai. i år la BioFokus sin årlige fagsamling til Slovakia. Målsettingen med turen var å lære mer om Mellomeuropeisk natur og sammenligne den med naturen her hjemme. Det ble utflukter på dagtid, mens kveldsarbeidet besto av gjennomgang av stiftelsens prosjektportefølje med planlegging av feltsesongens mange utflukter. På veien fikk vi med oss noen tanker om naturforvaltning og om det kan være mulig også i Norge og gjøre noe av det som er typisk for Norge mer tilgjengelig for publikum.

Vi fløy til Krakow, leide bil der og kjørte til områdene rundt Poprad som ligger omtrent midt i Slovakia. Nord for Poprad ligger Tatrafjellene som utgjør de høyeste delene av fjellkjeden Karpatene som strekker seg fra Romania via Ukraina og inn i Slovakia og Polen. Det mest kjente stedet for de fleste her hjemme er Zakopane som ligger sør i Polen på nordsiden av Tatrafjellene.

To dager tilbrakte vi i nasjonalparken Narodny park (Slovensky Raj) eller Slovak paradise som området kalles populært (nedre røde ring på kartet). Dette er et skogområde med høyder fra 500-1100 meter over havet. Det er sterkt innskåret i ulike retninger og inneholder en rekke større og mindre skogsbekkekløfter. Området er veldig ulikt påvirket fra områder som er forholdsvis nylig avvirket til gammel naturskog i de dype kløftene. Se video og bilder for et inntrykk av det rike mangfoldet av dyr, planter, sopp m.m. som vi fant i disse skogene.

Det spesielle Slovak paradise sett med turistens øyne er hvordan området er gjort tilgjengelige for turister. I områder som fra naturens side er svært lite tilgjengelige har de med «enkle» grep lagt til rette for at vi kan komme å se naturen på nært hold. Det er samtidig stort fokus på å bevare disse kløftenes natur og tilretteleggingen utgjør arealmessig en svært liten del av parken. Som dere kan se av filmen ser kløfta litt herja ut og det skyldes det voldsomme uværet som var noen dager før vi kom, og som også førte til de store oversvømmelsene i Moldova og Serbia lenger sør. I Slovakia blåste store mengder skog ned og vannet gikk høyt i elvene. Kløftene ligger imidlertid beskyttet og var lite påvirket av vinden, men vannet hadde dratt med seg mye av stiene som gikk nede i kløftene.

Se film fra turen.

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...