BioFokus på tur til Slovakia

5. juni 2014

18-23 mai. i år la BioFokus sin årlige fagsamling til Slovakia. Målsettingen med turen var å lære mer om Mellomeuropeisk natur og sammenligne den med naturen her hjemme. Det ble utflukter på dagtid, mens kveldsarbeidet besto av gjennomgang av stiftelsens prosjektportefølje med planlegging av feltsesongens mange utflukter. På veien fikk vi med oss noen tanker om naturforvaltning og om det kan være mulig også i Norge og gjøre noe av det som er typisk for Norge mer tilgjengelig for publikum.

Vi fløy til Krakow, leide bil der og kjørte til områdene rundt Poprad som ligger omtrent midt i Slovakia. Nord for Poprad ligger Tatrafjellene som utgjør de høyeste delene av fjellkjeden Karpatene som strekker seg fra Romania via Ukraina og inn i Slovakia og Polen. Det mest kjente stedet for de fleste her hjemme er Zakopane som ligger sør i Polen på nordsiden av Tatrafjellene.

To dager tilbrakte vi i nasjonalparken Narodny park (Slovensky Raj) eller Slovak paradise som området kalles populært (nedre røde ring på kartet). Dette er et skogområde med høyder fra 500-1100 meter over havet. Det er sterkt innskåret i ulike retninger og inneholder en rekke større og mindre skogsbekkekløfter. Området er veldig ulikt påvirket fra områder som er forholdsvis nylig avvirket til gammel naturskog i de dype kløftene. Se video og bilder for et inntrykk av det rike mangfoldet av dyr, planter, sopp m.m. som vi fant i disse skogene.

Det spesielle Slovak paradise sett med turistens øyne er hvordan området er gjort tilgjengelige for turister. I områder som fra naturens side er svært lite tilgjengelige har de med «enkle» grep lagt til rette for at vi kan komme å se naturen på nært hold. Det er samtidig stort fokus på å bevare disse kløftenes natur og tilretteleggingen utgjør arealmessig en svært liten del av parken. Som dere kan se av filmen ser kløfta litt herja ut og det skyldes det voldsomme uværet som var noen dager før vi kom, og som også førte til de store oversvømmelsene i Moldova og Serbia lenger sør. I Slovakia blåste store mengder skog ned og vannet gikk høyt i elvene. Kløftene ligger imidlertid beskyttet og var lite påvirket av vinden, men vannet hadde dratt med seg mye av stiene som gikk nede i kløftene.

Se film fra turen.

SISTE NYHETER

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...