BioFokus har ansatt sin første kommunikasjonsrådgiver

25. april 2019

Etter 20 års arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold for beslutningstakere, ønsker BioFokus å nå ut til et større publikum. Den 23. april 2019 ble derfor Marianne Melgård ansatt som stiftelsens første kommunikasjonsrådgiver, for å formidle kunnskap om bevaringsbiologi til både beslutningstakere og til befolkningen generelt.

– Dette er drømmejobben. Jeg ser frem til å jobbe med å fremme BioFokus’ arbeid med å kartlegge verneområder, naturtyper og arter, sier Melgård, som tidligere har vært journalist i utgivelser som Klassekampen, Dagbladet Magasinet, Fri tanke og Ny Tid.

– Mine kolleger hever kunnskapen vi har om naturen rundt oss, og er gode til å vurdere konsekvensene av inngrep som påvirker økosystemenes ulike arter og naturtyper. Jeg er glad deres forståelse av norsk natur nå skal tilgjengeliggjøres for flere.

Les mer om den nyansattes bakgrunn her.

Melgård på Høgevarde

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...