BioFokus har ansatt sin første kommunikasjonsrådgiver

25. april 2019

Etter 20 års arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold for beslutningstakere, ønsker BioFokus å nå ut til et større publikum. Den 23. april 2019 ble derfor Marianne Melgård ansatt som stiftelsens første kommunikasjonsrådgiver, for å formidle kunnskap om bevaringsbiologi til både beslutningstakere og til befolkningen generelt.

– Dette er drømmejobben. Jeg ser frem til å jobbe med å fremme BioFokus’ arbeid med å kartlegge verneområder, naturtyper og arter, sier Melgård, som tidligere har vært journalist i utgivelser som Klassekampen, Dagbladet Magasinet, Fri tanke og Ny Tid.

– Mine kolleger hever kunnskapen vi har om naturen rundt oss, og er gode til å vurdere konsekvensene av inngrep som påvirker økosystemenes ulike arter og naturtyper. Jeg er glad deres forståelse av norsk natur nå skal tilgjengeliggjøres for flere.

Les mer om den nyansattes bakgrunn her.

Melgård på Høgevarde

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...