BioFokus har ansatt sin første kommunikasjonsrådgiver

25. april 2019

Etter 20 års arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold for beslutningstakere, ønsker BioFokus å nå ut til et større publikum. Den 23. april 2019 ble derfor Marianne Melgård ansatt som stiftelsens første kommunikasjonsrådgiver, for å formidle kunnskap om bevaringsbiologi til både beslutningstakere og til befolkningen generelt.

– Dette er drømmejobben. Jeg ser frem til å jobbe med å fremme BioFokus’ arbeid med å kartlegge verneområder, naturtyper og arter, sier Melgård, som tidligere har vært journalist i utgivelser som Klassekampen, Dagbladet Magasinet, Fri tanke og Ny Tid.

– Mine kolleger hever kunnskapen vi har om naturen rundt oss, og er gode til å vurdere konsekvensene av inngrep som påvirker økosystemenes ulike arter og naturtyper. Jeg er glad deres forståelse av norsk natur nå skal tilgjengeliggjøres for flere.

Les mer om den nyansattes bakgrunn her.

Melgård på Høgevarde

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...