BioFokus har ansatt sin første kommunikasjonsrådgiver

25. april 2019

Etter 20 års arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold for beslutningstakere, ønsker BioFokus å nå ut til et større publikum. Den 23. april 2019 ble derfor Marianne Melgård ansatt som stiftelsens første kommunikasjonsrådgiver, for å formidle kunnskap om bevaringsbiologi til både beslutningstakere og til befolkningen generelt.

– Dette er drømmejobben. Jeg ser frem til å jobbe med å fremme BioFokus’ arbeid med å kartlegge verneområder, naturtyper og arter, sier Melgård, som tidligere har vært journalist i utgivelser som Klassekampen, Dagbladet Magasinet, Fri tanke og Ny Tid.

– Mine kolleger hever kunnskapen vi har om naturen rundt oss, og er gode til å vurdere konsekvensene av inngrep som påvirker økosystemenes ulike arter og naturtyper. Jeg er glad deres forståelse av norsk natur nå skal tilgjengeliggjøres for flere.

Les mer om den nyansattes bakgrunn her.

Melgård på Høgevarde

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...