BioFokus bidrar til rekordstort vernevedtak for skog

17. desember 2015

Miljødirektoratet kom den 11 desember ut med en liste over 66 nye verneområder som er vernet gjennom ordningen Frivillig vern. Den faglige utredningen fra 44 av områdene er gjennomført av BioFokus i samarbeid med Miljøfaglig utredning, Norsk Institutt for Naturforskning og Asplan Viak. Det er tidenes største vernevedtak for produktiv skog, og øker prosentandelen med vernet produktiv skog fra 2,7 til 2,9 prosent.

Under finnes linker til faktaark som tillhører de BioFokus-reggistrerte områdene:

Område Info om område fra BioFokus
Eikelidalen http://borchbio.no/narin/?nid=5489
Migaren http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5397
Lødding http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5455
Aunskardet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5532
Esplingdalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4079
Finnvolldalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4080
Storgaulstadhøgda http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5399
Ramsås http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4203
Homla http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4477
Tangvella http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4480
Misterlia http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5460
Eldåa http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4510
Rokkåa http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4538
Jukulen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5463
Juvberget http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5412
Solbrålia http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5504
Gjerimåsan NR utvidelse http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5132
Raknerud og Gimmingsrud http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5529
Vestfjella http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5183
Knipetjennåsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5243
Fosseteråsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5481
Askilsåsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5151
Lunde http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5513
Bratterudskogen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5488
Minnesjø http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5499
Eikelifjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5416
Burmannsfjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5419
Trolldalsfjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5417
Omnflug http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5388
Trillingtjennane http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5507
Ljosådalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5251
Rislåknuten http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5142
Langebergheia-Mannfallnuten http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5436
Urdvatn http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5241
Berlifjell http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5139
Hægebostad http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5492
Badstudalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5246
Møytla http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4346
Høgmannen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4350
Holden http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4423
Stuttgonglie http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4257
Veogjelet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4643
Ridderspranget http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4642

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...