BioFokus bidrar til rekordstort vernevedtak for skog

17. desember 2015

Miljødirektoratet kom den 11 desember ut med en liste over 66 nye verneområder som er vernet gjennom ordningen Frivillig vern. Den faglige utredningen fra 44 av områdene er gjennomført av BioFokus i samarbeid med Miljøfaglig utredning, Norsk Institutt for Naturforskning og Asplan Viak. Det er tidenes største vernevedtak for produktiv skog, og øker prosentandelen med vernet produktiv skog fra 2,7 til 2,9 prosent.

Under finnes linker til faktaark som tillhører de BioFokus-reggistrerte områdene:

Område Info om område fra BioFokus
Eikelidalen http://borchbio.no/narin/?nid=5489
Migaren http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5397
Lødding http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5455
Aunskardet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5532
Esplingdalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4079
Finnvolldalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4080
Storgaulstadhøgda http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5399
Ramsås http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4203
Homla http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4477
Tangvella http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4480
Misterlia http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5460
Eldåa http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4510
Rokkåa http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4538
Jukulen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5463
Juvberget http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5412
Solbrålia http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5504
Gjerimåsan NR utvidelse http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5132
Raknerud og Gimmingsrud http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5529
Vestfjella http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5183
Knipetjennåsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5243
Fosseteråsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5481
Askilsåsen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5151
Lunde http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5513
Bratterudskogen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5488
Minnesjø http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5499
Eikelifjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5416
Burmannsfjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5419
Trolldalsfjellet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5417
Omnflug http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5388
Trillingtjennane http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5507
Ljosådalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5251
Rislåknuten http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5142
Langebergheia-Mannfallnuten http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5436
Urdvatn http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5241
Berlifjell http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5139
Hægebostad http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5492
Badstudalen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=5246
Møytla http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4346
Høgmannen http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4350
Holden http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4423
Stuttgonglie http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4257
Veogjelet http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4643
Ridderspranget http://borchbio.no/narin/index.lasso?nid=4642

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...