Amfibier, reptiler og bløtdyr

Biofokus tilbyr

   • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter
   • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av amfibier, reptiler og bløtdyr
   • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for amfibier, reptiler og bløtdyr
   • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter

Vi har erfaring fra kartlegging av amfibier, reptiler og bløtdyr i hele Norge og har over 1 700 funn av amfibier og reptiler og over 11 000 funn av bløtdyr i Artskart, hvorav 146 funn av rødlistede amfibier og reptiler og 148 funn av rødlistede bløtdyr. 

Vi har erfaring fra kartlegging av amfibier og invertebrater i dammer i Oslo vest, Ås kommune, Ski kommune, Halden kommune og Asker kommune. Videre har vi utført spesialkartlegging av enkeltarter som totannkøllesnegl (sterkt truet) og sylinderknøttsnegl (sårbar).

Kjell Mange Olsen sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av bløtdyr.