Twitter

Systemet for #konsekvensutredninger må endres

– Systemet er rigget for naturtap så lenge de som utreder konsekvensene ikke er uavhengige av utbyggerne, sier biologene Sigve Reiso og John Gunnar Brynjulvsrud i Biofokus til @NRKno.

#kunnskapsgrunnlaget
https://www.nrk.no/norge/xl/utredet-naturkonsekvenser-og-ble-medeier-hos-utbygger-1.16742206#intro-authors--expand

Forskere og jurister mener bestilleransvaret for konsekvensutredninger om natur og klima må ligge hos det ansvarlige forvaltningsorgan, ikke hos utbygger/tiltakshaver. @altingetno
https://www.altinget.no/artikkel/forskere-og-utredere-bryt-baandene-mellom-utbygger-og-utreder

Regjeringen ber om kart over #naturskog:
Det er viktig at kartet følges opp med feltkartlegging
– Når det kommer til å skille de artsrike skogene fra de andre, må man ut i felt, sier Terje Blindheim, daglig leder i Biofokus til @vaartland

Les mer: https://www.vl.no/nyheter/2024/02/18/regjeringen-ber-om-kart-over-naturskog-kjempeviktig/

Vis flere