Twitter

Det er ikke bare badegjester som er glad i Osloøyene, men også mange truede lavarter. På kalkbergene fant vi en ny art for Norge, nyfunn av arter som ikke var sett på over 100 år og en rekke nye lokaliteter for globalt svært sjeldne arter.

Les mer her: https://biofokus.no/ny-rapport-status-for-kalklav-pa-oslooyene/

Vis flere