Det summer på radioen: Stefan forteller om insekter

8. september 2022

Bli bedre kjent med insektsmangfoldet! Entomolog og billeekspert, Stefan Olberg, har i sommer fortalt om forskjellige insekter på radioprogrammet P2-pulsen sammen med Ådne Feiring. Stikker alle mygg? Har barkbillen fått et ufortjent dårlig rykte? Hør Stefan fortelle om insekter på radioen:

Mygg
Tovingene (Diptera) omfatter mygg og fluer og utgjør en av de største insektordnene. Tovinger kjennes lettest igjen på at det bakerste vingeparet er omdannet til svingkøller. Når de fleste snakker om «mygg» i dagligtalen, er det oftest familien stikkmygg (Culicidae) man snakker om. Av stikkmygg er det til nå påvist 38 arter i Norge og de har sterkt forlengete, stikkende munndeler. Hannene lever av vegetabilsk næring, mens hunnene er blodsugere for å få næring til egglegging. Det er bare noen få arter mygg som stikker eller biter. Soppmygg som er en annen familie av mygg, har larvestadiet i sopp og har en viktig funksjon som nedbrytere i naturen. Hør på innslaget om mygg.

Soppmyggen Mycetophila unipunctata. Foto: Stefan Olberg

Marihøner og fremmede arter
Marihønene (Coccinellidae) er en familie som tilhører den store insektordenen biller (Coleoptera). Vi har 56 arter av hjemmehørende marihøner og de fleste er rovdyr både som voksne og larver, og spiser bladlus i store mengder. Det er to fremmede marihøner som er etablert og reproduserer utendørs i Norge, slik som harlekinmarihøne. Hør på innslaget om marihøner. 

Den velkjente arten sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata. Foto: Stefan Olberg

Barkbiller og unike skoger i Follsjå
Barkbillene (Scolytinae) er en underfamilie i insektordenen biller. Barkbillene har fått et dårlig rykte fordi stor granbarkbille (Ips typographus) i visse tilfeller kan angripe og drepe levende grantrær. Visste du at mange arter er avhengig av stor granbarkbille og at vi har over 70 arter av barkbiller i Norge? De fleste er avhengig av nylig døde trær og enkelte barkbiller er truet av utryddelse. Hør innslag om barkbiller. 

Barkbillen Orthotomicus longicollis (sterkt truet) er knyttet til nylig døde, saktevokste, grove furutrær, der billen utvikles mellom barken og veden. Denne arten var tidligere antatt utdødd, men ble gjenfunnet etter nær 100 år i det unike furuskogsområdet Follsjå i Notodden av Biofokus i 2019. Arten er her funnet i gamle, fleraldrete furuskoger som naturlig skjøttes gjennom skogbrann, og som har mye stående død furuved. Foto: Stefan Olberg

Veps 
Veps/årevinger (Hymenoptera) er den presumptivt største insektordenen. Her finner vi blant annet planteveps, maur, snylteveps, bier, stikkveps m.fl. «Veps» i dagligtalen omfatter gjerne kun stikkeveps som lever sammen i samfunn med en dronning og arbeidere. Vi har 12 sosiale stikkeveps i familien stikkveps (Vespidae) hvor de fleste bygger bol. Du har kanskje møtt på geithamsen som er vår største stikkveps (dronningen er 25-35 mm lang!) i sommer? Den var forsvunnet fra Norge fra 1911 frem til 2007, og har blitt nokså tallrik over store deler av Østlandet. Heldigvis er den en fredelig art som er lite aggressiv mot mennesker. Stikkveps er viktige pollinatorer og kan regulere andre insektbestander. Hør innslaget om veps (start 41:00 ut i sendingen).

Dronning av geithams Vespa crabro Foto: Arnstein Staverløkk/NINA, lisens CC BY-SA 4.0

Oljebiller og utryddelse av insekter
Oljebiller tilhører familien plasterbiller (Meloidae) i ordenen biller. Vi har fire arter i Norge. Larvene kryper opp på blomster hvor de fester seg på solitære bier, haiker med biene hjem og spiser bienes egg og pollen. Hør innslag om oljebiller

Påskebille Apalus bimaculatus utvikles hos vårsilkebie Colletes cunicularius på varme og soleksponerte lokaliteter med sandmark. De voksne billene er fremme svært tidlig på våren og har derfor tidligere vært en del oversett. Foto: Stefan Olberg

Biller i hule trær
Hule eiker kan bli 1000 år gamle og er hjem for 1500 arter av insekter, lav og sopp! Etter at råtesopp som oksetungesopp Fistulina hepatica og svovelkjuke Laetiporus sulphureus har hulet ut et eiketre, dannes vedmuld; en blanding av råtten ved, rester av fuglereir, larvemøkk, døde insekter og sopphyfer. I den næringsrike vedmulden kan man finne en rekke sjeldne og rødlista biller. Hule eiker er beskyttet som utvalgt naturtype. Eremitten var lenge antatt utdødd fra Norge og ble gjenfunnet på Tønsberg gamle kirkegård i hul ask i 2008. Hør innslag om biller som lever i hule edelløvtrær. 

 

 

 

 

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...