Maria Hertzberg

Har erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt noe erfaring med kartlegging etter DN-håndbok 13 og kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker.

Maria har god kompetanse på karplanter, som hun har opparbeidet seg gjennom organisert og frivillig kartlegging. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og vedboende sopp. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap). Hun har også vært med på skogkartlegging på frivillig basis.

 

Master of Science in Ecology med fordypning i paleoøkologi og vegetasjonsøkologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Naturtypekartlegging, DN 13 og NIN
  • Skogkartlegging
  • Konsekvensutredninger og plansaker

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 92 21 76 64

[email protected]