Har erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt noe erfaring med kartlegging etter DN-håndbok 13 og kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker.

Maria har god kompetanse på karplanter, som hun har opparbeidet seg gjennom organisert og frivillig kartlegging. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og vedboende sopp. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap). Hun har også vært med på skogkartlegging på frivillig basis.

  • Master of Science in Ecology, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016, med fordypning i paleoøkologi og vegetasjonsøkologi.

  • Oslo

Spesialkompetanse

  • Naturtypekartlegging, DN 13 og NIN

  • Skogkartlegging

  • Konsekvensutredninger og plansaker

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 92 21 76 64

  • maria@biofokus.no