Maria Hertzberg

Maria har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og etter DN-Håndbok 13, samt kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker. Hun har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern.  

Maria har god kompetanse på karplanter, som hun har opparbeidet seg gjennom organisert og frivillig kartlegging. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og vedboende sopp. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap).   

 

Master of Science in Ecology med fordypning i paleoøkologi og vegetasjonsøkologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Karplanter
  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13
  • Skogkartlegging
  • Konsekvensutredninger og plansaker

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 92 21 76 64

[email protected]