Line Klausen

Line har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN).

Master i biologi, Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (UiT), 2022

 Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN)
  • Karplanter

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+45 26 22 54 81

 [email protected]