Instagram

Biofokus sin adventskalender - Velkommen inn i gammelskogen!

🎄6. DESEMBER ✨

I naturen spiller alle arter hver sin rolle og er avhengig av hverandre. Vedboende sopp er viktige nedbrytere av trevirke og gjør næringsstoffer tilgjengelig for nye generasjoner av trær. Samtidig blir det kost og losji for mange andre arter av insekter, bakterier og rundormer. De fleste soppene som er nedbrytere på trær er kjuker (sporer produseres i porer/hull) eller barksopp (sporer produseres på overflaten som kan være glatt, bølget, piggete, rynket, foldet).

I dag skal du få hilse på signalarten flammenettskinn (Pseudomerulius aureus) som er vurdert til nært truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2021.

Kjennetegn: En ganske liten barksopp, gjerne noen få cm stor. Den er tynn, myk og får ofte en liten hattkant. Hymeniet (sporeproduserende lag) får et ganske kraftig rynkete nettmønster som er sennepsgult eller oransjegult.

Økologi: Flammenettskinn vokser mest på undersiden av barkløse furulæger som ofte ligger soleksponert om sommeren. Men når den vokser må det ofte være en jevn og god luftfuktighet i området. Derfor trenger den gjerne gamle soleksponerte læger som ligger i nærheten av vassdrag, kløfter og bergvegger.

Forvekslingsart: Den nærstående slekten Leucogyrophana-arter som blek gullnettsopp L. romellii og gullnettsopp L. mollusca. Disse er ofte ikke like kraftige og har en mye lysere farge.

Skogmiljø: Gammel furuskog.
Artsmangfold i skog er en felthåndbok om signalarter på Østlandet utgitt av Biofokus, NOA - Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Sabima.

Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

.
.
#adventskalender #artsmangfoldiskog #signalarter #rødlista21 #bevaringsbiologi #kunnskapsgrunnlaget #artsjakt #feltarbeid #artskunnskap #gammelskog #skog #furuskog #flammenettskinn #pseudomeruliusaureus
...

Biofokus sin adventskalender - Velkommen inn i gammelskogen!

🎄5. DESEMBER ✨

Knappenålslav er skorpelaver med kortstilkete til langstilkete, knappenålslignende fruktlegemer. Mange av knappenålslavene er avhengig av grov sprekkebark eller barkløse gadd.

I dag skal du få hilse på signalarten blanknål (Calicium denigatum) som er vurdert til nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2021.

Kjennetegn: En knappenålslav med fruktlegemer som er middels lange (0,7-1,3 mm). Stilk oljeglinsende svart og et svakt bjelleformet hode med svart sporepulver. Blanknål mangler rimaktig belegg (pruina) under hodet og på stilken. Thallus (lavkroppen) er ikke synlig, da det er innsunket i substratet.

Økologi: Blanknål vokser på naken ved på gamle furugadd. Veden er tørr, hard og oppsprukket. Signaliserer lang kontinuitet med tørrgadd.

Forvekslingsart: Hvitringnål (Calicium glaucellum) kan ligne dersom den mangler hvitt pruina på hodet, men den har derimot matt stilk. Andre svarte knappenålslaver med innsunket thallus kan ligne, men med oljeglinsende stilk og helt svart hode som ikke er linseformet er det vanskelig å ta feil.

Skogmiljø: Gammel furuskog.

Artsmangfold i skog er en felthåndbok om signalarter på Østlandet utgitt av Biofokus, NOA - Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Sabima.

Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

#adventskalender #artsmangfoldiskog #signalarter #rødlista21 #bevaringsbiologi #kunnskapsgrunnlaget #artsjakt #feltarbeid #artskunnskap #gammelskog #skog #furuskog #blanknål #caliciumdenigratum
...