BioFokus medarbeidere Anders Thylén og Solfrid Helene Lien Langmo brukte en lang og intens sommeruke i 2020 på øyhopping i Norges sørligste skjærgård, blant kystlyngheier, berg, strandenger, måkekolonier, sauer, mer sauer, … og enda mer sauer. BioFokus har på oppdrag...