Naturhensyn i Fornebus utbyggingsprosjekter

Av |2018-10-18T09:16:26+01:0020. april 2017|

Kalkområdene ved indre Oslofjord, som Fornebu er en del av, utgjør et kjerneområde eller «hotspotområde» for sørlige og varmekjære arter av ulike organismegrupper som mangler sidestykke i Norge. Fornebu har betydelige natur- og verneverdier, på både regionalt, nasjonalt og til