Inn med samma oppsett som når man kommer til når man klikker på publikasjoner direkte.