BioFokus ansetter Hanne Haugen

21. april 2020

Idet årets feltsesong starter ønsker vi Hanne Haugen velkommen som nyansatt i BioFokus. Haugen har mastergrad i natur og miljø fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), der hun var spesielt interessert i feltmetodikk, mikroklima, GIS, statistikk og molekylær genetikk.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et fagmiljø med høy kompetanse på naturtyper- og arter, sier Haugen, som er bosatt i Notodden.

– Å jobbe som naturkartlegger er en ypperlig jobb for en som er glad i være ute i naturen, og samtidig interesserer seg for natur- og artsmangfold. Det passer meg midt i blinken!

Haugen har tidligere jobbet som selvstendig naturkartlegger, med arealforvaltning hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og i en periode hos Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). I tillegg har Haugen en mastergrad i kunst og håndverk, og har studert et år filosofi.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...