BioFokus ansetter Hanne Haugen

21. april 2020

Idet årets feltsesong starter ønsker vi Hanne Haugen velkommen som nyansatt i BioFokus. Haugen har mastergrad i natur og miljø fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), der hun var spesielt interessert i feltmetodikk, mikroklima, GIS, statistikk og molekylær genetikk.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et fagmiljø med høy kompetanse på naturtyper- og arter, sier Haugen, som er bosatt i Notodden.

– Å jobbe som naturkartlegger er en ypperlig jobb for en som er glad i være ute i naturen, og samtidig interesserer seg for natur- og artsmangfold. Det passer meg midt i blinken!

Haugen har tidligere jobbet som selvstendig naturkartlegger, med arealforvaltning hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og i en periode hos Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). I tillegg har Haugen en mastergrad i kunst og håndverk, og har studert et år filosofi.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...