BioFokus ansetter Hanne Haugen

21. april 2020

Idet årets feltsesong starter ønsker vi Hanne Haugen velkommen som nyansatt i BioFokus. Haugen har mastergrad i natur og miljø fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), der hun var spesielt interessert i feltmetodikk, mikroklima, GIS, statistikk og molekylær genetikk.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et fagmiljø med høy kompetanse på naturtyper- og arter, sier Haugen, som er bosatt i Notodden.

– Å jobbe som naturkartlegger er en ypperlig jobb for en som er glad i være ute i naturen, og samtidig interesserer seg for natur- og artsmangfold. Det passer meg midt i blinken!

Haugen har tidligere jobbet som selvstendig naturkartlegger, med arealforvaltning hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og i en periode hos Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). I tillegg har Haugen en mastergrad i kunst og håndverk, og har studert et år filosofi.

Les mer om Hanne Haugen her.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...